Pencere 2:
İyi Yönetişim, AB Müktesebatına Uyum, İyi Komşuluk İlişkileri ve Stratejik İletişim

IPA III’ün “İyi Yönetişim, AB Müktesebatına Uyum, İyi Komşuluk İlişkileri ve Stratejik İletişim” penceresi altındaki genel hedefi, iyi yönetişimin teşvik edilmesi, yönetişim alanındaki Birlik değerlerine uyumun ve ilgili Birlik kural, standart ve uygulamalarıyla uyumluluğun artırılmasıdır.

“İyi Yönetişim, AB Müktesebatına Uyum, İyi Komşuluk İlişkileri ve Stratejik İletişim” penceresi, mu yönetiminde bilhassa dijital dönüşüm ve kamu mali yönetimi de dahil olmak üzere kamu yönetimi reformu alanında, AB müktesebatıyla mevzuat uyumunu ve kurumsal uyumu sağlamayı amaçlamaktadır. Bu pencere altındaki Tematik Öncelikler şunlardır:

İyi yönetişim

İdari kapasite ve AB müktesebatına uyum

İyi komşuluk ilişkileri ve uzlaşmalar

Stratejik iletişim, izleme, değerlendirme ve iletişim faaliyetleri

THEMATIC PRIORITIES
• Judiciary
• Fight against corruption
• Fight against organized crime/security
• Migration and border management
• Fundamental rights
• Democracy
• Civil Society

1

THEMATIC PRIORITIES
• Environment and climate change
• Transport, digital economy and society, and energy

3

THEMATIC PRIORITIES
• Education, employment, social protection and inclusion policies, and health
• Private sector development, trade, research, and innovation
• Agriculture and rural development
• Fisheries

4