6 Havzada Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması Teknik Yardım Projesi

Öncelik Alanı

Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Yönetimi / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

42 ay
Eylül 2021 –
Mart 2025

AB Katkısı (Avro)

6.545.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı, Çevre ve İklim Değişikliği Faslının kapanış kriterlerinden biri olarak belirtilen AB Su Çerçeve Direktifine uygun olarak Türkiye’nin tüm havzaları için Nehir Havza Yönetim Planları hazırlanmasına yönelik kapasitenin güçlendirilmesidir.

Yer

Antalya, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Kızılırmak ve Marmara havzaları.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Çevre ve İklim Değişikliği Faslına ilişkin kapanış kriterinin yerine getirilmesi konusunda ilerleme sağlanması.
Havza Sektörel Su Tahsis Planları ve Nehir Havza Yönetim Planlarının gerekliliklerinin uygulanması için mevcut kurumsal yapının güçlendirilmesine yönelik mevzuat hazırlanması.
Doğu Akdeniz Havzasında çevresel kalite standartlarının uygulanmasının çevre ve sağlığa etkilerinin belirlenmesi.
Kurumsal ve kamusal kapasitenin geliştirilmesi.