AB Mevzuatına Uyum Sürecinde Türkiye’nin Ulaştırma Mevzuatının Analizi Projesi

Öncelik Alanı

Müktesebata Uyum ve AB ile Entegrasyon / Ulaştırma

Proje Faydalanıcısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

27 Ay
Eylül 2021 –
Aralık 2023

AB Katkısı (Avro)

3.795.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı, AB müktesebatına uyum sürecini kolaylaştırmak için yasal mevzuat bağlamında kapasitenin geliştirilmesi ve ulaştırma alanında AB ile politika diyaloğunun güçlendirilmesidir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Ulaştırma alanında müktesebat uyum sürecini kolaylaştıran ve ilgili kurumsal kapasiteyi güçlendirecek rehberlik sağlanması.
Türkiye ile AB arasında politika diyaloğu ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi.