logo

AB SİVİL KORUMA MEKANİZMASI AKTİF HALE GETİRİLDİ

AB SİVİL KORUMA MEKANİZMASI AKTİF HALE GETİRİLDİ

Kahramanmaraş merkezli, Türkiye’de 11 ili etkileyen 7.4 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkemizin talebi üzerine Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması aktive edildi. Mekanizma kapsamında bugüne kadar ülkemize medikal ve teknik donanım, uzman desteği, geçici barınma üniteleri gibi acil durum anında ihtiyaç duyulabilecek kaynaklar sağlanmıştır.

Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Acil Durum Müdahalesi Koordinasyon Merkezi aracılığıyla 20 AB üye ülkesi (Avusturya, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Litvanya, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya) ve 3 UCPM katılımcısı ülke (Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan) tarafından ülkemize 32 arama kurtarma ekibi, 6 medikal ekip, 1.832 arama kurtarma görevlisi, 111 arama kurtarma köpeği gönderilmiştir.[1]

Sivil Koruma Mekanizması afet ve acil durum hallerine mekanizma üyesi ülkelerin koordinasyon içerisinde yanıt vermelerine imkan tanırken, acil durumlara hazırlıklı olma konusunda kapasite geliştirme destekleri sunmakta ve acil müdahale faaliyetlerine finansal destek sağlamaktadır.

Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması kapsamında sağlanan yardımlara ilaveten, AB 8,2 milyon avroyu aşan tutarda insani yardımda bulunmuştur.

2014-2020 döneminde uygulanmakta olan Avrupa Birliği Programlarından biri olan Sivil Koruma Mekanizmasına ülkemizin katılımına ilişkin anlaşma, 6 Mayıs 2015 tarihinde imzalanmış olup, 4 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Mekanizmanın ülkemizde uygulanması Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından koordine edilmektedir. Mekanizmanın 35 üyesi bulunmaktadır.