AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim/Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
21 Aralık 2018 –
21 Aralık 2020

AB Katkısı (Avro)

5.805.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje, Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün kuruluşunu ve sürdürülebilirliğini sağlayacak, bu alandaki bilimsel ve akademik çalışmalar için kurumsal ve organizasyonel bir altlık, bir koordinasyon üssü ve kolaylaştırıcı ortam yaratacak, bu çabaları etkin bir şekilde desteklemek için Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerindeki eskiçağ bilimcileri ve sivil toplum arasında bağ kuracaktır.

Yer

Gaziantep

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

İlk milli arkeoloji ve kültürel miras enstitüsünü, uluslararası standartlarda ve köklü uluslararası enstitülerle işbirliği geliştiren, rekabet edebilir bir yapı ile kurmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
Türkiye’deki bilim insanları, arkeolojik çalışmalar ve müzeler arasında bir koordinasyon ve işbirliği ağı yaratmak,
Kültürel miras çalışmaları için uluslararası bir meslek ağı kurarak, bu ağlarda temsiliyet sağlamak,
Kültürel ve doğal kaynakların sosyo-ekonomik kullanımının en güncel yaklaşımlarına dayanarak arkeolojik tur rotaları tasarlamak,
İlgili kişiler için staj, eğitim programları ve inceleme ziyaretleri düzenlemek