AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının Etkin Bir Şekilde Uygulanması Amacıyla Geri Gönderme Merkezleri İnşaat İşleri

Öncelik Alanı

İçişleri – Göç ve İltica

Proje Faydalanıcısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

37 ay
Şubat 2019 –
Mart 2022

AB Katkısı (Avro)

34.600.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan Geri Kabul Anlaşması, Avrupa’nın göçmen krizini büyük ölçüde hafifleten önemli bir dönüm noktası olmuştur. Proje ile AB – Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın en iyi şekilde uygulanması amacıyla, Türkiye’nin 2400 kişi kapasiteli 6 yeni geri gönderme merkezinin kurulması ve denetiminin tamamlanması amaçlanmaktadır.

Yer

Adana, Balıkesir, Kütahya, Malatya, Niğde, Şanlıurfa

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Balıkesir’de 200, Adana, Kütahya, Malatya ve Niğde’de 400 ve Şanlıurfa’da 600 kişi barınma kapasitesine sahip 6 yeni geri gönderme merkezinin inşaatlarının ve denetimlerinin tamamlanıp merkezlerin uluslararası standartlarda hizmet vermeleri hedeflenmektedir.