Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Arttırılması

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
20 Aralık 2018 –

AB Katkısı (Avro)

1.800.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

UYAP sistemine doğru ve eksiksiz veri girişinin sağlanması ile adli istatistik kapasitesinin ve kalitesinin arttırılması, verilerin AB standartlarına uygun hale getirilmesidir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Ulusal adli istatistik sisteminin iyileştirilmesi
Bilgi teknolojileri altyapısının geliştirilmesi
Adli istatistiklere yönelik farkındalığın arttırılması