Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
9 Temmuz 2018 –

AB Katkısı (Avro)

1.570.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Adli tebligat sisteminin iyileştirilmesi ve adli süreçlerin hızlandırılmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Standart kuralların geliştirilmesi
İlgili tüm paydaşların kapasitesinin güçlendirilmesi
Elektronik tebligat sisteminin işlerliğinin arttırılması