Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Arttırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Akademisi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

AB Katkısı (Avro)

2.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje ile çeşitli nedenlerle aile mahkemelerinde işlemleri olan çocuk, kadın ve diğer aile üyelerinin hakları konusunda farkındalıklarının arttırılması ve aile içi şiddet, çocuğun yararı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında hâkim, savcı ve bilirkişilerin farkındalık ve uzmanlıklarının geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Aile mahkemelerine atanan hakimler ve aile içi şiddet konusunda çalışan savcılar için Adalet Akademisi bünyesinde “Aile Hukuku Sertifika Programı” tasarlanması
Aile mahkemelerinin işleyişi ve aile üyelerinin hakları konusunda kamuoyunun farkındalığının arttırılması
Eğitim programları, el kitapları ve rehberler hazırlanması