Annesinin Yanında Kalan Çocuklar İçin Kurum Modeli Geliştirilmesi

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

AB Katkısı (Avro)

4.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı; cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocuklar için kurumsal bir model geliştirilerek, bu sürecin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlayacak bir destek modelinin tasarlanmasıdır.

Yer

Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Sağlıklı bir anne-çocuk ilişkisi geliştirilmesi için bir model yaşam alanının inşa edilmesi
İnşa edilecek binadaki anne ve çocuk ünitelerinin tefrişatının yapılması
Anneleriyle birlikte cezaevinde kalan çocukların yaş gruplarına uygun şekilde günlük aktivitelerin ve eğitim programlarının tasarlanması, çocuklar için destek programlarının geliştirilmesi
Çocuklarıyla cezaevinde kalan anneler için eğitim ve iyileştirme programlarının geliştirilmesi, mesleki eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması
Kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik faaliyetler düzenlenmesi ve bu konuda farkındalığın arttırılması