Avukatların ve Baroların Çocuk Haklarının Teşviki, Korunması ve İzlenmesi Konusundaki Kapasitesinin Geliştirilmesi

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

Türkiye Barolar Birliği

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay

Henüz uygulama takvimi kesinleştirilmemiştir.

AB Katkısı (Avro)

2.920.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’de çocuk haklarının uluslararası standartlara uygun olarak daha iyi tanıtılmasına ve korunmasına katkıda bulunmak, Baro ve avukatların çocuk hakkı ihlali iddiası bulunan davalara müdahalelerinin sayı ve kalitesini artırmaktır.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Avukatların çocuk haklarının tanıtılması ve yasal ve idari işlemler sırasında çocuğa duyarlı prosedürlerin uygulanması konusundaki mesleki kapasite ve becerilerinin güçlendirilmesi
TBB'nin ve Baroların çocuk hakları ihlallerine müdahale etme, denetleme, izleme ve raporlama konusundaki kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi
Çocukların, hak ihlallerine karşı çözüm yollarına erişim haklarını iyileştirmek için bilgi seviyesinin ve koordinasyon programlarının artırılması