Bağımlılıkla Mücadele için Ceza ve İnfaz Sistemindeki Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

AB Katkısı (Avro)

2.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Soruşturma, hüküm ve infaz aşamalarında karşılaşılan sorunların çözümlenmesine odaklanan proje ile kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

İnfaz kurumlarında bulunan uyuşturucu bağımlısı tutuklu ve hükümlüler ile denetimli serbestlik kapsamında serbest kalan failler konusunda kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi
İnfaz sisteminde bulunan kurumların iştirakiyle İzleme ve Entegrasyon Sistemi kurulması
Hakim ve savcıların uyuşturucu bağımlılığı konusunda eğitilmesi
Uyuşturucu bağımlılığı konusunda yasal düzenlemeler hazırlanması