Bağımsız Polis Şikayet Komisyonu ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için Şikayet Sistemi

Öncelik Alanı

Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörü / Temel Haklar Alt Alanı

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Mayıs 2018 –
Mayıs 2020

AB Katkısı (Avro)

2.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Genel amaç; demokratik ilkelere uygun olarak yasaları uygularken polis, jandarma ve diğer kolluk kuvvetlerinin insan haklarına saygıyı esas alarak hareket etmesi için etkin ve etkili bir hesap verebilirliğin sağlanması ve bu sayede kolluk kuvvetlerine yönelik kamu güveninin arttırılmasıdır.
Özel amaç ise Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için yeni bir bağımsız şikayet sistemine ilişkin temel mevzuatın stratejik plan çerçevesinde uygulanmasıdır.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Yeni bir vatandaş dostu şikayet sisteminin kurulması ve operasyonel hale getirilmesi
Yeni bir ulusal kayıt ve vaka işleme sisteminin kurulması
İş planları ve stratejik plan taslaklarının hazırlanması
Paydaşların tanımlanması ve kamu bilgi stratejisinin hazırlanması ve uygulanması