Balıkçılık Faaliyetlerinde Stok Değerlendirme Uygulamaları

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Şubat 2019 –
Şubat 2021

AB Katkısı (Avro)

5.800.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Balıkçılık faaliyetlerinde stok değerlendirmesi ve ekosistem izleme alanlarında gerekli idari ve teknik kapasitenin geliştirilmesidir.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Balıkçılık faaliyetlerinde stok değerlendirmesi, ekosistem izleme ve yönetimi ile kapsamlı bir danışma kurulunun oluşturulmasına ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın idari kapasitesinin güçlendirilmesi
Veri toplama, doğrulama, değerlendirme metodolojisinin geliştirilmesi
Balıkçılık faaliyetlerinde stok değerlendirmesinde eğitimlerin uygulanması ve paydaş farkındalığının ve katılımının arttırılması
Bilgisayar tabanlı bir izleme sisteminin kurulması