Bandırma Entegre Su Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri)
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi –
Balıkesir Su Kanalizasyon İdaresi (BASKİ)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Atık Su Arıtma Tesisi 27 ay
Ağustos 2021 – Kasım 2023

İçme Suyu Temin ve Atık Su Toplama Şebekesi 24 ay
Haziran 2020 – Haziran 2022

AB Katkısı (Avro)

24.345.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi, içme suyu temini ve atık su şebekesi inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak Marmara Denizi’nin su kalitesinin artırılması ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması
Atık su şebekesi inşası ile kanalizasyon sistemindeki operasyonel sıkıntıların giderilmesi ve su rezervuar ve iletim hatları sayesinde mevcut su dağıtım şebekesindeki azalması.

Yer

Bandırma (Balıkesir)

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

İçme suyu temin ve atık su toplama şebekesi inşası.
Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2047 yılına kadar atık su arıtma ihtiyacı karşılanmış olacaktır.