Belediyeler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği için Ekipman Alımı

Öncelik Alanı

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Şanlıurfa ve Trabzon Büyükşehir Belediyeleri

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

22 ay
17 Mart 2019 –
28 Ocak 2021

AB Katkısı (Avro)

7.900.241

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Belediyelerde yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliği yatırımlarının desteklenmesidir.

Yer

Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Şanlıurfa ve Trabzon

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Belediyelerin tesislerinde güneş ve hidroelektrik enerji kullanımının desteklenmesi ile belediye hizmetlerinde yenilenebilir enerji kullanımına destek olunması ve yüksek verimli su pompalarının tedariki ile elektriğin verimli kullanımının sağlanmasıBelediyelerde yenilenebilir enerji kullanımının ve enerji verimliliğinin arttırılması