Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği (Teknik Yardım)

Öncelik Alanı

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

18 ay
16 Nisan 2019 –
15 Ekim 2021

AB Katkısı (Avro)

4.499.520

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Belediyeler ve üniversitelerde yenilenebilir enerji (YE) konusundaki çalışmaları ve enerji verimliliği (EV) çabalarını desteklemektir.

Yer

Ankara ile proje kapsamında daha sonra belirlenecek üniversite ve belediyelerin bulunduğu iller.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Belediye ve üniversitelere YE ve EV yatırımlarına yönelik eğitimler verilmesi ve çalışma ziyaretleri yapılması
Belediye ve üniversitelere YE ve EV yatırımlarına yönelik saha ziyaretleri yapılması
Pilot projeler için tedarik dokümanlarının hazırlanması ve mühendislik desteği sağlanması
Üniversitelere YE ve EV alanlarında Ar-Ge desteği sağlanması
Belediyelerin ve üniversitelerin YE ve EV uygulamaları konusunda kapasitelerinin arttırılması
Belediyelerde ve üniversitelerde YE kullanımı ve EV uygulamalarının arttırılması YE ve EV uygulamalarına ilişkin Ar-Ge uygulamalarının desteklenmesi