Bismil Atık Su Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri) / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay
Haziran 2020 –
Aralık 2022

AB Katkısı (Avro)

11.427.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak Dicle nehrinin su kalitesinin artırılması ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması.
Atık su şebekesinde yapılacak kısmi yenileme ile kanalizasyon sistemindeki operasyonel
sıkıntıların giderilmesi.

Yer

Bismil (Diyarbakır)

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi ve atık su şebekesi.
Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2047 yılına kadar atık su arıtma ihtiyacı karşılanmış olacaktır.