BOTAŞ İçin Baca Atık Gazının Geri Kazanımı İçin Fizibilite, Mühendislik ve Maliyet Tahmini Çalışması

Öncelik Alanı

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
(Dünya Bankası ile birlikte yürütülecek)

Diğer Faydalanıcılar

BOTAŞ

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhale dokümanları hazırlık aşamasında.

AB Katkısı (Avro)

250.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

BOTAŞ’ın atık baca gazının yeniden kullanımı imkanlarına dair fizibilite ve maliyet çalışmalarının yapılması.

Yer

Daha sonra belirlenecek

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

BOTAŞ’ın tesislerinde baca atık gazının geri kazanımı için fizibilite, mühendislik ve maliyet tahmini çalışması