BOTAŞ için Starter ve Vortex Temini

Öncelik Alanı

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

BOTAŞ

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhale dokümanları hazırlık aşamasında

AB Katkısı (Avro)

1.041.250

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

BOTAŞ’ın kompresör istasyonlarındaki gaz türbinlerinin konvansiyonel starter sistemlerinin verimli starter sistemleri ile değiştirilmesi,
BOTAŞ’ın basınç düzenleme ve ölçüm istasyonlarında kullanılmak üzere basınç düşürme amaçlı vortex ekipmanının temini.

Yer

BOTAŞ’ın farklı şehirdeki tesisleri

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

BOTAŞ’ın kompresör ve basınç düşürme ve ölçüm tesislerinde starter ve vortex ekipmanlarının tesisi ve kullanımı ile tesislerde enerji verimliliğinin artırılması.