BOTAŞ, TEMSAN ve Bazı Belediyeler İçin Fotovoltaik Uygulamalar İçin Ekipman Temini

Öncelik Alanı

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

BOTAŞ ve TEMSAN
Adıyaman, Sivas ve Isparta Belediyeleri

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhale hazırlık aşamasında

AB Katkısı (Avro)

5.539.450 (BOTAŞ TEMSAN)
2.925.300 (Belediyeler)

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

BOTAŞ ve TEMSAN tesisleri ile bazı belediye tesislerinde fotovoltaik (güneş enerjisi) uygulamaları tesis edilerek, elektrik ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasını teşvik edilmesi.

Yer

BOTAŞ ve TEMSAN’ın dokuz farklı şehirdeki tesisleri,
Adıyaman, Sivas ve Isparta Belediyeleri.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

BOTAŞ ve TEMSAN ile bazı belediyelerin hizmetlerinde pilot yenilenebilir enerji uygulamaları yapılarak, bu kaynaklarının kullanımının artırılması.