Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşınmasına İlişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

Öncelik Alanı

Müktesebata Uyum ve AB ile Entegrasyon / Ulaştırma

Proje Faydalanıcısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

12 Ay
Şubat 2021 –
Şubat 2022

AB Katkısı (Avro)

835.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı, bozulabilir gıda maddelerinin taşınması konusunda Bakanlığın uygulama kapasitesinin güçlendirilmesidir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

ATP'nin uygulanması sürecinde alınan derslerin ve en iyi uygulamaların Türk hukuk sistemine entegrasyonu ve teknik kural boşlukları nedeniyle ticaret engelinin sınırlandırılması.
Sıcaklığa duyarlı gıda maddelerinin güvenliğinin ve kalitesinin iyileştirilmesi.
Gıda soğuk zincirindeki israf oranının azaltılması.
Denetim faaliyetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde yapılması.