Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi

Öncelik Alanı

Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politika

Proje Faydalanıcısı

Milli Eğitim Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
1 Ağustos 2019

AB Katkısı (Avro)

12.940.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında rol alan öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve diğer aktörlerin gelişimlerinin desteklenmesi yoluyla yenilikçi, sürdürülebilir ve bütünleştirici bir eğitim sistemine katkı sağlanmasıdır.

Yer

Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Samsun ve Trabzon

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Özel eğitim ve kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamaları konusunda çeşitli hedef grupların farkındalığının arttırılması
Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi
İlgili sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle özel eğitim ve kaynaştırma ya da bütünleştirme uygulamalarında koordinasyon ve iş birliği sağlanması