Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

İstihdam

Proje Faydalanıcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Hizmet bileşeni: 36 ay
Tedarik bileşeni: 6 ay
3 Mart 2020 –
2 Mart 2023

AB Katkısı (Avro)

3.800.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

İş sağlığı ve güvenliği alanında istihdam politikalarının oluşturulması ve uygulanması süreçlerine destek sağlanmasıdır.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanlarına ve diğer ilgili sosyal aktörlere, STK’lara eğitim verilerek kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
Araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi