Çarşamba Atık Su Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri) / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Mayıs 2020 –
Mayıs 2022

AB Katkısı (Avro)

12.846.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak çevre su kalitesinin artırılması ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması

Yer

Çarşamba (Samsun)

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2048 yılına kadar atık su arıtma ihtiyacı karşılanmış olacaktır.