Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
15 Mart 2019 –

AB Katkısı (Avro)

4.500.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türk yargısının daha da güçlendirilmesi ve ceza adaleti alanında uluslararası standartlar ve Avrupa standartları ile uyumu sağlanarak yargının daha verimli, etkili ve görünür kılınmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Yargı kurumlarının ve diğer kurumların ceza adaletini AİHS standartlarına uygun olarak uygulamasına ilişkin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi
Türk hukukçuların ceza adaleti alanında Avrupa insan haklarını uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesiİlgili kurumlar arasında işbirliği ve farkındalık ile tüm vatandaşların ceza adaletine erişim imkanının iyileştirilmesi