Ceza Adaleti Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
21 Mart 2017 –
18 Haziran 2019

AB Katkısı (Avro)

2.090.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Mağdur haklarına yönelik farkındalığın arttırılması ve mağdur haklarının daha etkin uygulanmasının sağlanması amacıyla kurumsal ve yasal altyapının geliştirilmesidir.

Yer

Ankara, Sakarya, İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir, Samsun, Malatya, Rize

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Uygun, etkin ve sürdürülebilir bir mağdur destek modelinin oluşturulması
AB müktesebatı ile uyumlu yasal belgelerin hazırlanması