Ceza İnfaz Kurumları Personel Eğitim Merkezlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 Ay
28 Ağustos 2019 –

AB Katkısı (Avro)

2.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Cezaevi personelinin hizmet niteliğinin geliştirilmessi ve AB uygulamaları doğrultusunda eğitim merkezlerinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesidir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

5 eğitim merkezinde aynı kalitede eğitim verilmesini sağlayacak iyi yapılandırılmış standart bir eğitim sisteminin oluşturulması
Nitelikli eğitmenler ile etkili bir insan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi