Ceza İnfaz Kurumlarında Aşırıcılık ve Radikalleşmenin Önlenmesi

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
21 Ocak 2019 –

AB Katkısı (Avro)

2.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Ceza infaz kurumlarında yüksek risk taşıyan mahkumlar ve terör mahkumlarının yönetimlerinin Avrupa standartları ile uyum içinde iyileştirilmesi, mahkumların ıslah edilerek topluma kazandırılmaları için uygulamaya yönelik bir sistem oluşturulmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Ceza infaz sisteminin uluslararası ve AB standartlarına uyumlu hale getirilmesi
Şiddete varan aşırıcı mahkumlar ve yüksek risk teşkil eden mahkumların yönetimine yönelik politika tavsiyeleri geliştirilmesi
Radikalleşmenin önlenmesine yönelik risk değerlendirme aracının geliştirilmesi
Ceza infaz kurumu personeline yönelik eğitimlerin planlanması ve verilmesi