Ceza Konularında Uluslararası Adli İşbirliğinin Geliştirilmesi

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

AB Katkısı (Avro)

2.700.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Avrupa Konseyi tarafından Doğrudan Hibe sözleşmesi aracılığıyla yürütülecek olan proje ile ceza konularında bölgesel ve karşılıklı adli işbirliğinin güçlendirilmesi ve sınır ötesi adli ihtilafların daha hızlı çözümünün sağlanmasını amaçlanmaktadır.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Türkiye ile AB arasındaki bilgi akışına yönelik kapsamlı ve yeterli bir Merkezi İzleme Sistemi kurulması
Hakim ve savcılar ile diğer yargı çalışanlarına yönelik seminerler düzenlenmesi
Adalet Bakanlığı’nın uluslararası işbirliği konusunda etkin bir iletişim noktası olmasının sağlanması
Yabancı uzmanlar ve kamu görevlilerinin de katılımıyla tecrübe paylaşımına yönelik toplantılar düzenlenmesi