Çiftlik Muhasebe Veri Ağı: Hedef 2020

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

18 ay
Şubat 2020 –
Ağustos 2021

AB Katkısı (Avro)

2.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA)’nın kullanımı ve işlevselliği ile veri kalitesinin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

ÇMVA’ya dair merkez ve bölge müdürlüğü seviyesindeki algının iyileştirilmesi
Bölge müdürlüklerinin CMVA uygulaması anlamındaki kapasitelerinin güçlendirilmesi ve eğitimler vasıtasıyla ÇMVA kullanımının arttırılması
Seçilen çiftliklerde yapılacak yerinde izlemelerle veri kalitesinin kontrolü ve iyileştirilmesi
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın karar mekanizmalarının ÇMVA verilerinin kullanılması yoluyla iyileştirilmesi
Veri toplama metodolojisinin incelenmesi, detaylandırılması ve yasal altyapının taslaklanması