COSME Programının Koordinasyonunun Güçlendirilmesi, Tanıtımı ve Yararlanıcıların Kapasitesinin Arttırılması

Öncelik Alanı

Müktesebat ve sektör yaklaşımı ile ilgili kapasite geliştirme

Proje Faydalanıcısı

KOSGEB

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

16 Mayıs 2019 –
5 Mayıs 2022

AB Katkısı (Avro)

2.197.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türk KOBİ’lerinin iş ortamlarında rekabet gücünü artırmak için COSME Programının etkin kullanmasının teşvik edilmesi

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Aracı kuruluşların ve KOBİ'lerin COSME Programı ile ilgili bilgi ve farkındalığının artırılması, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
Programa daha etkin katılım için ülkedeki koordinasyon kapasitesinin artırılması,
KOSGEB'in kapasitesinin güçlendirilmesi
Program faydalanıcılarına yönelik COSME programının çeşitli konuları hakkında eğitimler, genel bilgilendirme ve proje yazma atölyeleri, network kurma oturumları, tanıtım çalışmaları, yurtdışında bağlantılar ve işbirlikleri kurma konusunda asistanlık hizmetlerinin sağlanması