Doğal Gaz Piyasasında Şeffaflık ve Rekabet Mevzuatının Uygulanmasına ve Doğal Gaz Şeffaflık Platformunun Kurulmasına Destek

Öncelik Alanı

Pazara entegrasyon ve enerji altyapılarının geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
(Dünya Bankası ile birlikte yürütülecek)

Diğer Faydalanıcılar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhale dokümanları hazırlık aşamasında.

AB Katkısı (Avro)

500.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Doğal gaz piyasasında şeffaflık ve rekabet mevzuatının uygulanmasına ve doğal gaz şeffaflık platformunun kurulmasına destek sağlanması.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

EPDK personeline, doğal gaz piyasalarında şeffaflık ve rekabet ile doğal gaz piyasası işlemleri ile ilgili mevzuat hazırlama konusunda eğitim verilmesi,
Etki değerlendirmeleri ile iç ve dış istişarelerin ardından, doğal gaz piyasasında şeffaflık ve rekabet ile doğal gaz piyasası işlemlerine ilişkin mevzuat taslağının hazırlanması; daha iyi şeffaflık ve daha aktif ve likit bir piyasa sağlamak için pazarda yapılacak iyileştirmeler için bir yol haritasının hazırlanması; çok paydaşlı çalıştayların düzenlenmesi,
Doğal gaz piyasası şeffaflığını ve işlemlerini izlemek için bir yazılımın/platformun tasarımı ve geliştirilmesi.