Doğubeyazıt Atık Su Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri)
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Doğubeyazıt Belediyesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Atık Su Arıtma Tesisi 26 ay
Aralık 2021 – Şubat 2024

Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesi 26 ay
Aralık 2021 – Şubat 2024

AB Katkısı (Avro)

16.250.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi inşası.
Atık su arıtma tesisi, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi inşası vasıtasıyla çevresel kirliliğin azalmasına katkı sağlayacak bir atık su yönetim sistemi kurulması.

Yer

Doğubeyazıt (Ağrı)

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi inşa edilerek bölgenin 2050 yılına kadar atık su yönetimi ihtiyacı karşılanmış olacaktır.