Düzensiz Göçmenlerin Yönetimi, Kabulü ve Barındırılmasında GİGM’nin Desteklenmesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Göç ve İltica

Proje Faydalanıcısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Henüz başlamadı.

AB Katkısı (Avro)

22.300.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje, düzensiz göçmenler ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişiler için geri gönderme merkezlerindeki koşulları iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Yer

Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Proje, düzensiz göçmenlerin Ege Adaları'ndan Türkiye'ye organize transferini ve Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmenlerin transferini destekleyecektir. Ayrıca, Geri Gönderme Merkezleri’ne tercümanlar, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, gıda mühendisleri ve teknik personelin işe alınması ve eğitimi sağlanacaktır. Son olarak, yeterli barınma koşullarının sağlanması için geri gönderme merkezlerinin yenilenmesi ve bakımı gerçekleştirilecektir.