logo

Edirne ve Kırklareli’ndeki KOBİ’ler İçin Bir İlk: Çevre Dostu Sınır Ötesi İşbirliği Proje Teklif Çağrısı Açıldı

Edirne ve Kırklareli’ndeki KOBİ’ler İçin Bir İlk: Çevre Dostu Sınır Ötesi İşbirliği Proje Teklif Çağrısı Açıldı

Edirne ve Kırklareli’nde bulunan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında ilk kez kendilerine yönelik açılan 6.6 Milyon Avro bütçeli proje teklif çağrısından yararlanabilecekler. “Çevre dostu sınır ötesi işbirliği” proje teklif çağrısı kapsamında KOBİ’ler enerji verimliliği ve sera gazı salınımının azaltılmasının teşvik edilmesi konularının yanı sıra döngüsel ve kaynakların verimli kullanıldığı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi konusunda da proje sunabilecekler.

Çağrıya başvurabilmek için AB’nin KOBİ sınıflandırmasına göre Mikro ölçekli işletmenin 2020, 2021 ve 2022 yıllarındaki toplam net satış gelirleri 150.000 Euro ve aynı yıllar için küçük ölçekli işletmelerin toplam net satış gelirleri 250.000 Euro ve orta ölçekli işletmelerin toplam net satış gelirlerinnin 350.000 Euro ve üstü olması gerekmektedir. Çağrı kapsamında ayrıca Bulgaristan’ın Hasköy, Yanbolu ve Burgaz illerinde bulunan ve aynı gereklilikleri sağlayan bir KOBİ ile proje geliştirerek çağrıya başvurması şartı aranıyor. KOBİ’lerin ayrıca 31.12.2020 tarihinden önce kurulmuş olması bekleniyor.

 

Çağrıya, üretim, konaklama ve yemek hizmetleri, ulaşım ve depolama, bilgilendirme ve iletişim alanlarındaki Edirne ve Kırklareli KOBİ’lerinin Bulgar proje ortakları ile projelerini geliştirerek Programın ortak elektronik izleme sistemine (JeMS) sunması bekleniyor. Geliştirilecek projelerin 12 ile 24 ay arasında tamamlanması bekleniyor. Çağrının son başvuru tarihi 13 Mart 2024 olup bu süre içinde çağrı ile ilgilenen ve katılmak isteyen KOBİ’lere yönelik çeşitli proje hazırlama eğitimi, bilgilendirme toplantıları ve ortaklık forumu düzenlenecek.

 

Çağrı rehberi ve eklerine buradan ulaşabilirsiniz.