Elbistan Atık Su Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri) / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Atık Su Arıtma Tesisi 30 ay
Mart 2020 – Eylül 2022
Kanalizasyon Şebekesi 27 ay
Mart 2020-Haziran 2022

AB Katkısı (Avro)

19.700.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon şebekesi inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak Ceyhan nehrinin su kalitesinin artırılması ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması
Mevcut kanalizasyon sistemindeki operasyonel problemlerin giderilmesi

Yer

Elbistan (Kahramanmaraş)

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi ve atık su toplama şebekesi.
Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2047 yılına kadar atık su altyapı ihtiyacı karşılanmış olacaktır.