Emniyet Genel Müdürlüğü ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Seyahat Belgelerinde Sahteciliği Belirleme ve Risk Analizi Kapasitelerinin Geliştirilmesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Organize Suçlarla Mücadele

Proje Faydalanıcısı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

Dışişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Aralık 2020’de başlayacak

AB Katkısı (Avro)

1.600.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Uluslararası Göç Örgütü tarafından yürütülecek Doğrudan Hibe bileşeninden oluşmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumların sahteciliği ortaya çıkarma kapasitelerinin geliştirilmesi ile kurumlar arası ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumların sahte seyahat belgelerini saptama ve risk analizi gerçekleştirme kapasitelerinin geliştirilmesi