Erasmus+ 35. Yıl Merkezi Proje Çağrıları ve Türkiye İçin Fırsatlar Çalıştayı

1 Nisan 2022

Erasmus+ 35. Yıl Merkezi Proje Çağrıları ve Türkiye İçin Fırsatlar Çalıştayı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’un katılımlarıyla 1 Nisan 2022 tarihinde hibrit etkinlik olarak gerçekleştirildi.

Ülkemizde Erasmus+ Programı merkezi projelerine ilişkin bilgi, farkındalık  artırılması ve kurum/kuruluşların kapasitelerinin artırılması yoluyla ülkemizin bu projelerdeki performasının artırılmasına destek olunması amaçlandı. Çalıştay kapsamında tüm güne yayılan farklı panellerle Erasmus+ Programının merkezi proje çağrıları hakkında bilgi verildi, ayrıca düzenlenen oturumlarda daha önce merkezi çağrılar kapsamında proje deneyimine sahip kuruluşların temsilcileri uyguladıkları projelerdeki kazanımları,çıktıları, karşılaşılan zorlukları, edinilen dersleri ve AB üyesi ülkeler ile işbirliği süreçlerini paylaştılar.

Kamu kurumları, üniversiteler, mesleki ve iş dünyası kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi.