Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması

Öncelik Alanı

Eğitim

Proje Faydalanıcısı

Milli Eğitim Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

UNICEF

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
1 Kasım 2020 –
30 Eylül 2023

AB Katkısı (Avro)

25.400.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Dezavantajlı çocuklar başta olmak üzere tüm çocukların erken çocukluk eğitimi hizmetlerine erişiminin ve sunulan eğitimin kalitesinin arttırılmasının yanı sıra erken çocukluk eğitimi hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yer

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Konya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Özellikle en dezavantajlı durumdaki 0-6 yaş arası çocuklar için Erken Çocukluk Eğitimi (EÇE) hizmetlerinin yaygınlaştırılması
Standartların iyileştirilmesi, programın güncellenmesi ve yeni materyaller geliştirilmesi yoluyla EÇE hizmetlerinin kalitesinin arttırılması
Özellikle dezavantajlı ailelerin EÇE hizmetlerinin kalitesi ve değerine ilişkin düşünce ve tutumlarının olumlu yönde değiştirilmesi