Etkili Uyruk Tespiti Amacıyla Kapasite Geliştirmesi Projesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Göç ve İltica

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

27 ay
Mart 2019 –
Haziran 2021

AB Katkısı (Avro)

3.950.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Ülkemize gelen mülteci ve düzensiz göçmenlerin statülerinin belirlenmesinde uyruk tespiti önemli olabilmektedir. Bazı AB ülkeleri gerekli dokümanları olmadan iltica başvurusu yapan kişilerin ya da düzensiz göçmenlerin uyruklarının tespiti için dil analiz sistemi kullanmaktadır. Proje ile yapay zekâya dayalı bu sistemi kullanarak Uygur ve Özbek uyrukluların ayırt edilmesi amaçlanmaktadır.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Uygur ve Özbekleri tespit eden dil analiz sistemi kurulmuştur. Proje kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra personeli ile kolluk kuvvetlerinin eğitilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye Barolar Birliği ve hâkimler de projeye dâhil edilmiştir. Proje ayrıca, dil analizine ilişkin görüşme ve kayıtların yapılabilmesi için ekipman alımını içermektedir.