Gaz Ağı Altyapısının Güçlendirilmesi için Teknik Yardım

Öncelik Alanı

Pazara Entegrasyon ve Enerji Altyapılarının Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
5 Şubat 2019 –
5 Şubat 2021

AB Katkısı (Avro)

999.550

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Doğal gaz iletim sisteminin sürdürülebilirliğinin ve güvenilirliğinin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

BOTAŞ’ın piyasa operasyonları, organizasyonel yapı ve bilgi işlem sistemlerine ilişkin kurumsal kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitimler verilmesi
SCADA sistemi ve diğer iletişim ağlarına yönelik eğitimler verilmesi
BOTAŞ’ın operasyonel prosedürlerinin incelenerek tavsiyelerde bulunulması
Doğal gaz iletim sisteminin sürdürülebilirliğinin ve güvenilirliğinin arttırılması