Geliştirilmiş bir İzleme Sistemi yolu ile EPDK’nın Performans Bazlı Tarife Düzenlemesinin İyileştirilmesi

Öncelik Alanı

Pazara Entegrasyon ve Enerji Altyapılarının Geliştirilmesi

Proje Faydalanıcısı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

19 ay
24 Nisan 2019 –
24 Kasım 2020

AB Katkısı (Avro)

1.800.300

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Sosyal tarifeyi de içeren performans bazlı bir tarife mekanizması geliştirilmesi ile EPDK’nın etkin tarife belirleme ve piyasayı izleme kabiliyetinin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Mevcut tarife yapısının, piyasa izleme yönetmeliklerinin analizi ve boşluk ve engellerin çalıştaylar ve çalışma ziyaretleri ile tespit edilmesi
Enerji piyasası tarife (elektrik ve gaz) izleme siteminin iyileştirilmesi için tavsiyeler ve eğitimler verilmesi Elektrik ve gaz piyasaları tarife yapısına Ar-Ge ve inovasyonu teşvik eden mekanizmaların eklenmesine yönelik tavsiyeler verilmesi, çalıştaylar ve eğitimlerle geliştirilmesi
Elektrik ve doğal gaz piyasaları için akıllı şebeke yol haritası hazırlanması ve çalıştaylar düzenlenmesi
Elektrik ve doğal gaz piyasasında kırılgan tüketici eylem planının (sosyal tarife), ilgili paydaşlarla çalıştaylar düzenlenerek hazırlanması
Diğer paydaşlar tarafından uygulanması gereken sosyal tarife metodolojisine yönelik tavsiyelerin hazırlanması
Türk elektrik piyasasındaki son kaynak tedariki sisteminin etkinliğinin arttırılması için tarife yapısına yönelik tavsiyeler verilmesi
Tüketici şikayet mekanizmasının geliştirilmesi ve çıktılarının tarife hesaplamalarına yönelik çalışmalar yapılması
EPDK’nın kapasitesinin, sosyal tarife de dahil olmak üzere, yeni bir performansa dayalı tarife hesaplama mekanizması geliştirilerek desteklenmesi