Gıda Sanayisinin Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılabilmesi için Araştırma ve Yenilik Tesislerinin Kurulması (INNOFOOD)

Öncelik Alanı

Gıda ve İçecek Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler

Proje Faydalanıcısı

TUBİTAK MAM

Diğer Faydalanıcılar

Giresun Ticaret Borsası, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

44 Ay
28 Haziran 2019 –

AB Katkısı (Avro)

20.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Gıda ve içecek sektöründe hizmet veren KOBİ’lerin; ürün kalitesini ve güvenliğini iyileştirmelerine, Ar-Ge temelli ürün/üretim teknolojisi geliştirmelerine, uluslararası ve ulusal pazarda rekabet etme gücünü arttırmalarına destek olunmasıdır.

Yer

Kocaeli (Gebze), Giresun, Gaziantep, Şanlıurfa

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Gıda ve içecek sektöründe yer alan tüm aktörler için bir iletişim ağı ve kümelenme platformu oluşturulması
İleri gıda güvenliği laboratuvarı ve pilot tesisinden oluşan Gıda Yenilik Merkezi ile bölgesel laboratuvarlar ve sistemler kurulmasıBölgesel laboratuvar ve sistemler kapsamında Giresun'da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı pilot ölçekli yenilikçi bir fındık kurutma tesisi ve gıda test/analiz laboratuvarı kurulması
Gaziantep'te Antepfıstığı için bilimsel ve teknolojik açıdan tam donanımlı, pilot ölçekte işleme hattı kurularak fıstık işleme koşullarının iyileştirilmesi
Şanlıurfa'da da mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerin gerçekleştirildiği bir gıda laboratuvarı kurulması
Malatya kuru kayısı lisanslı deposunun ve borsasının kurulması ve yerel üreticilerin kullanımına sunulması
Gıda sektöründe araştırma ve yenilikçilik kapasitesini arttıracak altyapıların oluşturulması, geliştirilmesi, yenilikçi ürünlerin geliştirilerek ticarileştirilmesi