Giresun Atık Su Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri)
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Giresun Belediyesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Atık Su Arıtma Tesisi 27 ay
Aralık 2021 – Mart 2024

Atık Su Toplama Şebekesi 24 ay
Aralık 2021 – Aralık 2023

AB Katkısı (Avro)

22.285.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak Karadeniz’in su kalitesinin artırılması ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması
Atık su şebekesi inşası ile kanalizasyon sistemindeki operasyonel sıkıntıların giderilmesi

Yer

Giresun

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi ve atık su şebekesi.
Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2047 yılına kadar atık su arıtma ihtiyacı karşılanacaktır.