Göç ve Uluslararası Koruma Konularında Teknik Destek – Kamu Farkındalığının Arttırılması Projesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Göç ve İltica

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Mart 2019 –
Mart 2021

AB Katkısı (Avro)

1.350.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje ile göç konusunda ulusal düzeyde bilinçlendirme sağlanması ve farkındalık düzeyinin arttırılması amaçlanmaktadır. Yeni göç yönetimi sisteminde yer alan bütün yerel aktörlerin proaktif tutumunun desteklenmesi hedeflenmektedir.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Bir farkındalık artırma stratejisi geliştirilmesi;
Hükümet yetkililerini bilgilendirme amaçlı El Kitabı ve CD içeren bir bilgi kitinin hazırlanması;
10 dakikalık bir eğitici filmin hazırlanması;
Kültürler arası etkinlikler ve serginin yer alacağı “göçmen haftası” düzenlenmesi;
Uluslararası Göçmen Gününü kutlayarak farkındalık yaratma amacıyla iki etkinlik düzenlenmesi;
Göçmen Kaynak Merkezinin tanıtılması amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi;
Göç idaresinde insan hakları temelli yaklaşımları savunmak için parlamenterler için bir bilgilendirme oturumu düzenlenmesi.