Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Kontrol Kapasitesinin Geliştirilmesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Entegre Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

Ticaret Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, PTT, kargo firmaları ve kolluk kuvvetleri

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Henüz başlamadı.

AB Katkısı (Avro)

1.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje ile Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünün kontrol kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Proje Türkiye'nin radyasyon kontrol kapasitesi ve posta ve hızlı kargo kontrol kapasitesi geliştirilecektir.