Gümrük Muhafaza Kapasitenin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Entegre Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

Ticaret Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay
Şubat 2019 –
Temmuz 2021

AB Katkısı (Avro)

5.050.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje ile en çok uluslararası uçuşun ve uluslararası yolcunun bulunduğu Ankara, İstanbul ve Antalya havalimanının kontrol kapasitesinin ve farklı sınır yönetimi otoriteleri arasındaki işbirliğinin arttırılması hedeflenmiştir.

Yer

Ankara, İstanbul, Antalya ve 7 ayrı havalimanı

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Ankara, İstanbul ve Antalya havalimanlarına tarayıcı, narkotik ve kimyasal dedektörleri, köpek taşıma ekipmanları ve detektör köpek alımı yapılmıştır.
Havalimanlarındaki detektör köpek eğitim merkezinin kapasitesi arttırılmış ve köpeklere eğitim verilmiştir.
Ayrıca, havalimanlarındaki kontrol prosedürlerine ilişkin eğitim verilmekte ve havalimanlarında çalışan sınır otoriteleri arasındaki işbirliğinin artması sağlanmaktadır.