Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
15 Mart 2019 –

AB Katkısı (Avro)

2.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Yargının bağımsızlığı, etkililiği ve verimliliğinin artırılması amacıyla Avrupa standartlarına uygun olarak hâkim ve savcı adaylarının eğitimlerinin ve stajlarının verimliliğinin artırılması

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Hakim ve savcı adayları için mentorlük kavramına dayalı yeni bir staj modeli tasarlanması ve uygulanması
10 pilot adliyeden mentor ve koordinatörlerin seçilmesi ve eğitilmesi