Hakkari Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi

Öncelik Alanı

Atık (Altyapı Faaliyetleri)
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Hakkari Belediyeleri ve İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
Nisan 2020 –
Nisan 2023

AB Katkısı (Avro)

24.982.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Hakkari Belediyeleri ve İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği bünyesindeki belediyelere verimli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir atık yönetimi hizmeti sunulması
Çevresel kirliliğin önlenmesi ve halk sağlığının iyileştirmesine katkıda bulunulması.

Yer

Hakkari

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Katı atık düzenli depolama sahası, düzensiz depolama sahalarının rehabilitasyonu, toplama ayırma tesisi, kompost tesisi, sızıntı suyu arıtma tesisi, tıbbi atık sterilizasyon tesisi.
Proje ile Birlik bünyesindeki belediyelerin 2049 yılına kadar entegre katı atık yönetimi hizmetleri bağlamında ihtiyaçları karşılanacaktır.